Internet là một quyển sách khổng lồ

Toàn bộ công nghệ Internet được tạo ra từ thông tin. 

Công nghệ sản xuất khách hàng = Khách hàng (được mã hóa bằng thông tin) + Sản xuất (Cái máy trên Internet quy tụ được khách hàng) + Công nghệ (Chính là cái máy được tạo ra từ thực tế và ánh xạ lên Online)... 

Do đó toàn bộ Internet chính là thông tin. Mà cuốn sách là cái thông tin được mã hóa, cho nên tất cả các tiền nhân đều xem cấu trúc Internet như là 1 cuốn sách; WEBSITE LÀ CUỐN SÁCH CÒN WEBPAGE LÀ TRANG SÁCH; FACEBOOK LÀ CUỐN NHẬT KÝ - CÓ TỪ BOOK; EMAIL LÀ BỨC THƯ... VÀ NHIỀU NỮA.

Internet là một quyển sách khổng lồ

Tác giả - Cố vấn tác giả Trần Trung Kiên

“Nếu như công nghệ sản xuất sản phẩm tạo ra một thế hệ giàu có từ những người ứng dụng nó trong nền kinh tế cũ, thì “Công nghệ sản xuất khách hàng” chính là phương thức mới để tạo ra một thế hệ giàu có mới vượt trội trong nền kinh tế mới. Quyển sách tuyệt vời mà các bạn nhất định phải có”

Internet là một quyển sách khổng lồ


>> Tìm hiểu thêm về quyển sách này tại: www.CongNgheSanXuatKhachHang.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thành quả từ chương trình Marketing Online Coaching (K01)

Chúc mừng các chiến binh Sunreals vừa hoàn thành xong chương trình Coaching Công Nghệ Sản Xuất Khách Hàng

Phân khúc khách hàng để Marketing hiệu quả