Quyết định

Thành công xuất phát từ quyết định đúng,
Quyết định đúng xuất phát từ kinh nghiệm,
Kinh nghiệm xuất phát từ quyết định sai.

Quyết định


DO ĐÓ:

NGƯỜI THÀNH CÔNG quyết định nhanh, thay đổi chậm.
Vì khi quyết định mà đúng sẽ thành công, còn nếu quyết định mà sai thì có kinh nghiệm, học hỏi nhanh chóng từ kinh nghiệm sẽ sinh ra quyết định đúng, và quyết định đúng sẽ dẫn đến thành công (sau đó).

NGƯỜI THẤT BẠI quyết định chậm và thay đổi nhanh.

NGƯỜI BÌNH THƯỜNG ở giữa 2 khoảng đó.


Quyết định
Tác giả - Cố vấn tác giả Trần Trung Kiên

“Nếu như công nghệ sản xuất sản phẩm tạo ra một thế hệ giàu có từ những người ứng dụng nó trong nền kinh tế cũ, thì “Công nghệ sản xuất khách hàng” chính là phương thức mới để tạo ra một thế hệ giàu có mới vượt trội trong nền kinh tế mới. Quyển sách tuyệt vời mà các bạn nhất định phải có”

Vậy bạn đã  QUYẾT ĐỊNH sở hữu quyển sách Công Nghệ Sản Xuất Khách Hàng chưa?


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thành quả từ chương trình Marketing Online Coaching (K01)

Chúc mừng các chiến binh Sunreals vừa hoàn thành xong chương trình Coaching Công Nghệ Sản Xuất Khách Hàng

Phân khúc khách hàng để Marketing hiệu quả