Thay đổi

Người ta nghĩ thay đổi Giáo dục bắt đầu từ Nhà nước - nhưng bạn không thể thay đổi Nhà nước.
Người ta nghĩ thay đổi Giáo dục bắt đầu từ Nhà trường - nhưng bạn không thể thay đổi Nhà trường, bởi thực tế Nhà trường nằm trong hệ thống Nhà nước.
Người ta nghĩ thay đổi Giáo dục bắt đầu từ Nhà giáo (Thầy giáo) - nhưng bạn không thể thay đổi Nhà giáo, bởi Nhà giáo nằm trong hệ thống Nhà trường, và những ông Thầy nào không phù hợp với Nhà trường sẽ bị đưa ra ngoài.

Thay đổi

THỰC TẾ: Thay đổi giáo dục bắt đầu từ NHÀ MÌNH (tức là chính bản thân người học và gia đình của người học).

DO ĐÓ: Một cuộc cách mạng mới về giáo dục được bắt đầu (và kết thúc) từ SỰ HỌC và TỰ HỌC của mỗi một cá nhân cụ thể trong chúng ta.


Trần Trung Kiên
Tác giả - cố vấn tác giả

“Nếu như công nghệ sản xuất sản phẩm tạo ra một thế hệ giàu có từ những người ứng dụng nó trong nền kinh tế cũ, thì “Công nghệ sản xuất khách hàng” chính là phương thức mới để tạo ra một thế hệ giàu có mới vượt trội trong nền kinh tế mới. Quyển sách tuyệt vời mà các bạn nhất định phải có”

Thay đổi

>> Tìm hiểu thêm về quyển sách này tại: www.CongNgheSanXuatKhachHang.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Phân khúc khách hàng để Marketing hiệu quả

Chúc mừng 2 chiến binh của công ty Phúc Hưng Gia hoàn thành khóa học Marketing Online Coaching - Công nghệ Sản Xuất Khách Hàng

Thành quả từ chương trình Marketing Online Coaching (K01)