Công nghệ Sản Xuất Khách Hàng - bí quyết vượt qua mọi đối thủ

Chào bạn. Một ngày nhiều năng lượng nhé.!

500 NĂM TRƯỚC: Khi nền Đại cách mạng công nghiệp thế giới xuất hiện. Doanh nghiệp chính là nhà máy sản xuất những sản phẩm.

300 NĂM TRƯỚC: Doanh nghiệp tận dụng sức mạng của đòn bẩy về khoa học kỹ thuật: Doanh nghiệp chính là HỆ THỐNG những con người làm việc.

100 NĂM TRƯỚC: Doanh nghiệp chính là Marketing: Quá trình chuyển giao từ TƯ DUY trong DOANH NGHIỆP sang TƯ DUY ngoài DOANH NGHIỆP.

HIỆN NAY: Doanh nghiệp được tạo ra là CỦA KHÁCH HÀNG, DO KHÁCH HÀNG và VÌ KHÁCH HÀNG...

Công nghệ Sản Xuất Khách Hàng - bí quyết vượt qua mọi đối thủ


▪ Tại sao đây là xu thế mà mỗi chúng ta phải "Tư Duy Lại Doanh Nghiệp"
▪ Và xu thế đó thực sự sẽ ảnh hưởng đến mọi doanh nghiệp như thế nào trong cuộc chơi mà có ứng dụng Internet?


=> Đó chính là những gì mà quyển sách "CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KHÁCH HÀNG" khai thác và gửi đến bạn.

=> Xem quyển sách: https://goo.gl/14BE4u


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.